InstantFeedback Medical


Samo če merite zadovoljstvo in spoznate, kaj uporabniki zdravstvenih storitev cenijo in kaj jih moti, lahko ustvarjate bolj zadovoljne uporabnike in povečujete svoj ugled.InstantFeedback Medical zagotavlja:


100% avtomatiziran proces merjenja zadovoljstva


Z GDPR skladno obdelavo osebnih podatkov


Integracijo s sistemom Birpis21, povezljivost z drugimi bolnišničnimi sistemiVeč kot 50%
odzivnost pacientov
InstantFeedback Medical že uporabljajo javni zdravstveni zavodi
in je brezplačno na voljo tudi vam za 30-dnevno testno obdobje!


ZAČNI 30-DNEVNI TEST

Zakaj meriti zadovoljstvo uporabnikov
zdravstvenih storitev?Samo organizacije, ki vedo, kaj njihove stranke cenijo in kaj jih moti, se lahko pravilno in pravočasno prilagajajo ter tako aktivno upravljajo zadovoljstvo svojih odjemalcev.

Zdravstvene ustanove pri tem niso izjema. Zadovoljstvo s storitvijo je v očeh pacientov temelj pri gradnji ugleda zdravstvene ustanove. Verjamemo, da ustanove z višjim ugledom lažje privabijo dodaten kader in lažje prodajo samoplačniško storitev. Boljši ugled pripomore tudi k uspešnosti pogovorov z zavarovalnico, ministrstvom in NIJZ.

Z InstantFeedback Medical lahko mnenje svojih pacientov dobite hitro in enostavno, ne da bi s tem dodatno obremenili svoje že tako obremenjene zaposlene.Sandra Jerebic, univ. dipl. doc.
Predstavnica vodstva za kakovost Splošne bolnišnice Jesenice


Sandra Jerebic, univ. dipl. doc.
Predstavnica vodstva za kakovost Splošne bolnišnice Jesenice

Kako se izvaja postopek
merjenja zadovoljstva?

Če želimo doseči izjemno odzivnost (več kot 50 %) vprašanih
o zadovoljstvu s prejeto storitvijo, je nujno dvoje:

 

 • Connector.

  Da to storimo čim hitreje

  – ne več kot 24 ur
  po zaključeni obravnavi.

 • Connector.

  Da to storimo na način,

  da bo pacientu mnenje
  čim lažje podati.

Ta dva pogoja je moč doseči edino na način, da proces merjenja zadovoljstva v celoti avtomatiziramo – s povezavo sistema za merjenje zadovoljstva strank z vašim informacijskim sistemom. Tako povezana sistema poskrbita, da ob zaključku obravnave informacijski sistem zdravstvene ustanove prek InstantFeedback Medical vsakega pacienta z ustreznim soglasjem za takšno obdelavo podatkov pozove k oddaji ocene o zadovoljstvu s prejeto zdravstveno storitvijo.

 

Koliko stane uporaba storitve
InstantFeedback Medical?

 • Connector.

  Aktivacija in zagon storitve

  Enkratni strošek


Uporabniki bolnišničnega informacijskega sistema BIRPIS21 in ISOZ21 (SRC Infonet):
1500 EUR in DDV.

Uporabniki drugih bolnišničnih informacijskih sistemov:
1500 EUR in DDV ter obračun dodatnih ur, da skupaj z vašim vzdrževalcem informacijskega sistema vzpostavimo primerno povezavo s storitvijo InstantFeedback Medical.


 • Connector.

  Pridobivanje odzivov pacientov

  Mesečni strošek


Mesečni stroški, ki jih plačujete za uporabo storitve, vključujoč vso potrebno tehnično in uporabniško podporo ter uporabo telekomunikacijskih storitev, so vezani izključno na število prejetih odzivov vaših pacientov. Če odzivov na pozive za oceno zadovoljstva ni, je to naš problem. Seveda lahko število prejetih odzivov tudi omejite in opredelite maksimalni mesečni proračun za izvajanje storitev – povprečen mesečni strošek, ki ga plačujejo zdravstveni izvajalci za neomejeno uporabo storitve InstantFeedback Medical, se giblje okrog 250 EUR in DDV.

IMATE VELIKO
PACIENTOV?


Posebni pogoji za ustanove
z velikim številom obravnavanih bolnikov.


Delovanje InstantFeedback Medical je
skladno z GDPR in ZVOP-1.

Kako je zagotovljena skladnost z zakonodajo in veljavnimi standardi?

Pred vpeljavo InstantFeedback Medical smo pridobili pravno mnenje o tem, ali je za anketiranje o zadovoljstvu s prejeto zdravstveno storitvijo potrebno pridobiti predhodno soglasje pacientov. Merjenje zadovoljstva pacientov na način in za namen, kot deluje InstantFeedback Medical, se lahko izvaja brez soglasja pacientov v primerih, ko zasledujemo nek javni interes npr. prilagoditev ordinacijskega časa, skrajšanje čakalnih vrst, izboljšanje storitev ipd.

Pravna podlaga za to je 1. odstavek, točka e in f 6. člena Splošne uredbe za varstvo podatkov, , kjer je določeno:

 • e.) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.
 • f.) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

Ker zdravstveni izvajalci s pomočjo storitve InstantFeedback pridejo do neposrednih mnenj in povratnih informacij obravnavanih pacientov, na podlagi katerih lahko izboljšujejo svoje storitve (npr. prilagodijo ordinacijski čas), se smatra, da za tovrstno obravnavo osebnih podatkov obstaja zakoniti interes. Zato ni potrebno predhodno soglasje pacientov za izvedbo anketiranja o zadovoljstvu s storitvijo izvajalca.

Kljub temu smo poskrbeli, da se vsa pridobljena mnenja avtomatično psevdonimizirajo. To nam onemogoča kakršno koli kasnejšo obdelavo in povezavo z osebnimi podatki pacienta.

Kako lahko preizkusim
uporabo storitve v svojem zavodu?


Integracija s sistemom BIRPIS

Tudi mi bi se radi izognili občutku, da je stranka dobila mačka v žaklju. Zato vsakomur pred končno odločitvijo za uporabo naše storitve nudimo 30-dnevni brezplačni test.

Seveda moramo pred samim testom skleniti vse potrebne pogodbene dokumente, da lahko izvajamo pogodbeno obdelavo osebnih podatkov vaših bolnikov. Prav tako je treba urediti nekaj nastavitev v vašem informacijskem sistemu, da aktiviramo povezavo in uredimo pozivanje strank k oddaji mnenja o zadovoljstvu.

Če ste uporabnik sistema BIRPIS21 (SRC Infonet), aktivacija storitve ne bi smela vzeti več kot nekaj ur dela in jo s pomočjo našega partnerja SRC Infonet opravimo znotraj enega delovnega dne.

Vse skupaj se začne s preprosto registracijo v sistemu InstantFeedback Medical. To lahko storite že zdaj.

ZAČNI 30-DNEVNI TEST

Niste uporabnik Birpisa?

InstantFeedback Medical je povezljiv z vsemi informacijskimi sistemi za zdravstvene ustanove.

Zaupajte nam, kateri informacijski sistem uporabljate, in se vam v najkrajšem času javimo s predlogom, kako bi lahko aktivirali storitev tudi pri vas.

ŽELIM VEČ INFORMACIJ