InstantFeedback Medical


Samo če merite zadovoljstvo in spoznate, kaj uporabniki zdravstvenih storitev cenijo in kaj jih moti, lahko ustvarjate bolj zadovoljne uporabnike in povečujete svoj ugled.InstantFeedback Medical zagotavlja:


100% avtomatiziran proces merjenja zadovoljstva


Z GDPR skladno obdelavo osebnih podatkov


Integracijo s sistemom Birpis21, povezljivost z drugimi bolnišničnimi sistemiVeč kot 50%
odzivnost pacientov
InstantFeedback Medical že uporabljajo javni zdravstveni zavodi
in je brezplačno na voljo tudi vam za 30-dnevno testno obdobje!


ZAČNI 30-DNEVNI TEST

Zakaj meriti zadovoljstvo uporabnikov
zdravstvenih storitev?Samo organizacije, ki vedo, kaj njihove stranke cenijo in kaj jih moti, se lahko pravilno in pravočasno prilagajajo ter tako aktivno upravljajo zadovoljstvo svojih odjemalcev.

Zdravstvene ustanove pri tem niso izjema. Zadovoljstvo s storitvijo je v očeh pacientov temelj pri gradnji ugleda zdravstvene ustanove. Verjamemo, da ustanove z višjim ugledom lažje privabijo dodaten kader in lažje prodajo samoplačniško storitev. Boljši ugled pripomore tudi k uspešnosti pogovorov z zavarovalnico, ministrstvom in NIJZ.

Z InstantFeedback Medical lahko mnenje svojih pacientov dobite hitro in enostavno, ne da bi s tem dodatno obremenili svoje že tako obremenjene zaposlene.Sandra Jerebic, univ. dipl. doc.
Predstavnica vodstva za kakovost Splošne bolnišnice Jesenice


Sandra Jerebic, univ. dipl. doc.
Predstavnica vodstva za kakovost Splošne bolnišnice Jesenice

Kako se izvaja postopek
merjenja zadovoljstva?

Če želimo doseči izjemno odzivnost (več kot 50 %) vprašanih
o zadovoljstvu s prejeto storitvijo, je nujno dvoje:

 

 • Connector.

  Da to storimo čim hitreje

  – ne več kot 24 ur
  po zaključeni obravnavi.

 • Connector.

  Da to storimo na način,

  da bo pacientu mnenje
  čim lažje podati.

Ta dva pogoja je moč doseči edino na način, da proces merjenja zadovoljstva v celoti avtomatiziramo – s povezavo sistema za merjenje zadovoljstva strank z vašim informacijskim sistemom. Tako povezana sistema poskrbita, da ob zaključku obravnave informacijski sistem zdravstvene ustanove prek InstantFeedback Medical vsakega pacienta z ustreznim soglasjem za takšno obdelavo podatkov pozove k oddaji ocene o zadovoljstvu s prejeto zdravstveno storitvijo.

 

Koliko stane uporaba storitve
InstantFeedback Medical?

 • Connector.

  Aktivacija in zagon storitve

  Enkratni strošek


Uporabniki bolnišničnega informacijskega sistema Birpis (SRC Infonet):
1500 EUR in DDV.

Uporabniki drugih bolnišničnih informacijskih sistemov:
1500 EUR in DDV ter obračun dodatnih ur, da skupaj z vašim vzdrževalcem informacijskega sistema vzpostavimo primerno povezavo s storitvijo InstantFeedback Medical.


 • Connector.

  Pridobivanje odzivov pacientov

  Mesečni strošek


Mesečni stroški, ki jih plačujete za uporabo storitve, vključujoč vso potrebno tehnično in uporabniško podporo, so vezani izključno na število prejetih odzivov vaših pacientov. Od vsakega prejetega odziva bomo zaračunali 0,5 EUR in DDV ter v tej ceni pokrijemo tudi vse stroške delovanja sistema, zagotavljanja podpore in uporabljenih telekomunikacijskih storitev. Če odzivov na pozive za oceno zadovoljstva ni, je to naš problem. Seveda je število prejetih odzivov možno omejiti navzgor in opredeliti maksimalni mesečni proračun za izvajanje storitev.

IMATE VELIKO
PACIENTOV?


Posebni pogoji za ustanove
z velikim številom obravnavanih bolnikov.


Delovanje InstantFeedback Medical je
skladno z GDPR in ZVOP-1.

Kako je zagotovljena skladnost z zakonodajo in veljavnimi standardi?

Ker podatke o obravnavi v zdravstvenih ustanovah razumemo kot zdravstvene podatke, ti pa po Zakonu o varstvu osebnih podatkov veljajo za občutljive osebne podatke, smo na osnovi pravnih mnenj različnih pravnih strokovnjakov zavzeli stališče, da je za vključevanje pacientov v merjenje zadovoljstva prek InstantFeedback Medical potrebno vnaprejšnje soglasje posameznega pacienta in ne le sklicevanje na legitimen interes, kar kot eno od možnosti predvideva GDPR. Prav tako smo poskrbeli, da se vsa pridobljena mnenja avtomatično psevdonimizirajo. To nam onemogoča kakršno koli kasnejšo obdelavo, povezano z osebnimi podatki pacienta.

Kako lahko preizkusim
uporabo storitve v svojem zavodu?


Integracija s sistemom BIRPIS

Tudi mi bi se radi izognili občutku, da je stranka dobila mačka v žaklju. Zato vsakomur pred končno odločitvijo za uporabo naše storitve nudimo 30-dnevni brezplačni test.

Seveda moramo pred samim testom skleniti vse potrebne pogodbene dokumente, da lahko izvajamo pogodbeno obdelavo osebnih podatkov vaših bolnikov. Prav tako je treba urediti nekaj nastavitev v vašem informacijskem sistemu, da aktiviramo povezavo in uredimo pozivanje strank k oddaji mnenja o zadovoljstvu.

Če ste uporabnik sistema BIRPIS21 (SRC Infonet), aktivacija storitve ne bi smela vzeti več kot nekaj ur dela in jo s pomočjo našega partnerja SRC Infonet opravimo znotraj enega delovnega dne.

Vse skupaj se začne s preprosto registracijo v sistemu InstantFeedback Medical. To lahko storite že zdaj.

ZAČNI 30-DNEVNI TEST

Niste uporabnik Birpisa?

InstantFeedback Medical je povezljiv z vsemi informacijskimi sistemi za zdravstvene ustanove.

Zaupajte nam, kateri informacijski sistem uporabljate, in se vam v najkrajšem času javimo s predlogom, kako bi lahko aktivirali storitev tudi pri vas.

ŽELIM VEČ INFORMACIJ