Naj vaše stranke postanejo glavni promotor vašega podjetja.


InstantFeedback je edino vsekanalno orodje za merjenje zadovoljstva strank v realnem času.
Naj vaše stranke postanejo glavni promotor vašega podjetja.InstantFeedback je edino vsekanalno orodje za merjenje zadovoljstva strank v realnem času.


Ena sama raziskava NPS
prek vseh kanalov.


100% avtomatiziran proces.
Vsaj 40% odzivnost.

Ena sama raziskava NPS prek vseh kanalov.


100% avtomatiziran proces. Vsaj 40% odzivnost.

Če želimo doseči izjemno odzivnost
vprašanih o zadovoljstvu s storitvijo
(v povprečju vsaj 40 %), je nujno dvoje:

Če želimo doseči izjemno odzivnost vprašanih o zadovoljstvu
s storitvijo (v povprečju vsaj 40 %), je nujno dvoje:

  • Da to storimo čim hitreje Nikakor ne več kot 24 ur po opravljeni storitvi.

  • Da to storimo na način, da bo stranki mnenje čim lažje podati.


Kako ta dva pogoja izpolniti?

Tako, da informacijski sistem nadgradite z InstantFeedbackom in proces merjenja zadovoljstva strank v celoti avtomatizirate.

 

Po vsaki opravljeni storitvi InstantFeedback stranko samodejno pozove k oddaji ocene o zadovoljstvu in za to uporabi komunikacijski kanal, ki ga posamezna stranka v dani situaciji najraje uporablja, naj bo to SMS, e-pošta, aplikacija ipd.

Da to storimo čim hitreje
Nikakor ne več kot 24 ur
po opravljeni storitvi.
Da to storimo na način,
da bo stranki mnenje
čim lažje podati.

Kako ta dva pogoja izpolniti?

Tako, da informacijski sistem nadgradite z InstantFeedbackom in proces merjenja zadovoljstva strank v celoti avtomatizirate.

 

Po vsaki opravljeni storitvi InstantFeedback stranko samodejno pozove k oddaji ocene o zadovoljstvu in za to uporabi komunikacijski kanal, ki ga posamezna stranka v dani situaciji najraje uporablja, naj bo to SMS, e-pošta, aplikacija ipd.

InstantFeedback pridobiva
mnenja strank prek vseh
kanalov:

SMS, What’s up,
Viber

E-pošta

Aplikacija

Spletna stran

Chatbot

Info točka
v poslovalnici

InstantFeedback pridobiva mnenja strank prek vseh kanalov:


 

SMS, What’s up,
Viber

E-pošta

Aplikacija

 
 

Spletna stran

Chatbot

Info točka
v poslovalnici

 

Zakaj je InstantFeedback najbolj učinkovit način
merjenja zadovoljstva strank?


Merite NPS, CSAT ali CES ob vsakem stiku s stranko

Pozabite na anketiranja, kakršna ste izvajali v preteklosti! Z InstantFeedbackom lahko pridobivate odzive strank neposredno po interakciji z njimi in prek kanala, ki so ga stranke uporabile.

Eno samo vprašanje pozna vse odgovore

Če ocene o zadovoljstvu povežete s parametri opravljene storitve, lahko pridobite neprecenljive informacije o dejavnikih, ki vplivajo na zadovoljstvo ali nezadovoljstvo vaših strank.

InstantFeedback vam namreč lahko razkrije tudi to, kakšen vpliv ima na zadovoljstvo strank vrsta opravljene storitve, posamezni sodelavec, predmet nakupa, blagovna znamka ali kateri drug dejavnik.


Samo če merite zadovoljstvo in spoznate, kaj uporabniki vaših storitev cenijo in kaj jih moti, boste znali sprejemati ukrepe, s katerimi boste ustvarjali bolj zadovoljne stranke in povečevali svoj ugled.

Samo če merite zadovoljstvo in spoznate, kaj uporabniki vaših storitev cenijo in kaj jih moti, boste znali sprejemati ukrepe, s katerimi boste ustvarjali bolj zadovoljne stranke in povečevali svoj ugled.

Povežite program upravljanja izkušenj strank (CX) z merjenjem zadovoljstva (NPS, CSAT, CES) in ukrepi za nenehne izboljšave.


Predvidite, kaj nameravajo vaše stranke.

Prepoznajte stranke, ki morda razmišljajo, da bi vas zapustile. S pravimi in pravočasnimi informacijami boste lahko ukrepali in jih zadržali. Predvsem pa boste vedeli, kateri so ključni dejavniki, ki vplivajo na njihovo (ne)zadovoljstvo.


Vse zaposlene v podjetju vključite v aktivno upravljanje izkušenj strank (CX).

Merjenje zadovoljstva in nenehne izboljšave na področju upravljanja izkušenj strank naj postanejo dnevna rutina vaših zaposlenih. Ne glede na njihovo lokacijo ali vlogo lahko vsakomur posredujete informacijo o tem, kaj so posamezne stranke cenile in kaj jih je zmotilo, in jim z jasnimi navodili pomagate, kako ukrepati v prihodnje.


Closed-loop CX – povežite odziv z ukrepom v povratno zanko. Aktivirajte proces nenehnih izboljšav.

Z InstantFeedbackom avtomatizirajte odpiranje zahtevkov v svojem CRM-sistemu, Service Desku ali Slacku, kjerkoli že upravljate proces reševanja reklamacij oziroma sistemskih izboljšav. Tako boste lahko hitro reševali težave, imeli pregled nad ukrepi, zmanjševali odhod nezadovoljnih strank ali jih spreobrnili v promotorje.


Kako deluje?
Stranka opravi nakup ali koristi storitev.

Po opravljeni storitvi prejme poziv za oceno storitve prek njej priljubljenega kanala.

Stranka oceni storitev.

Takoj se lahko odzovete na reakcijo stranke.

Strankin odziv je mogoče v trenutku preveriti v poročilu.

Povežite program upravljanja izkušenj strank (CX) z merjenjem zadovoljstva (NPS, CSAT, CES) in ukrepi za nenehne izboljšave.


Predvidite, kaj nameravajo vaše stranke.

Prepoznajte stranke, ki morda razmišljajo, da bi vas zapustile. S pravimi in pravočasnimi informacijami boste lahko ukrepali in jih zadržali. Predvsem pa boste vedeli, kateri so ključni dejavniki, ki vplivajo na njihovo (ne)zadovoljstvo.

Vse zaposlene v podjetju vključite v aktivno upravljanje izkušenj strank (CX).

Merjenje zadovoljstva in nenehne izboljšave na področju upravljanja izkušenj strank naj postanejo dnevna rutina vaših zaposlenih. Ne glede na njihovo lokacijo ali vlogo lahko vsakomur posredujete informacijo o tem, kaj so posamezne stranke cenile in kaj jih je zmotilo, in jim z jasnimi navodili pomagate, kako ukrepati v prihodnje.

Closed-loop CX – povežite odziv z ukrepom v povratno zanko. Aktivirajte proces nenehnih izboljšav.

Z InstantFeedbackom avtomatizirajte odpiranje zahtevkov v svojem CRM-sistemu, Service Desku ali Slacku, kjerkoli že upravljate proces reševanja reklamacij oziroma sistemskih izboljšav. Tako boste lahko hitro reševali težave, imeli pregled nad ukrepi, zmanjševali odhod nezadovoljnih strank ali jih spreobrnili v promotorje.


Kako deluje?


Stranka opravi nakup ali koristi storitev. Po opravljeni storitvi prejme poziv za oceno storitve prek njej priljubljenega kanala. Stranka oceni storitev. Takoj se lahko odzovete na reakcijo stranke. Strankin odziv je mogoče v trenutku preveriti v poročilu.

InstantFeedback vam pomaga avtomatizirati tudi zaznavo ”tihih” reklamacij strank, ki se jih sicer ne bi niti zavedali, in zagnati proces izboljšav, ko je smiselno na osnovi odzivov strank sistemsko ukrepati.


Odzivi stranke naj postanejo del vašega 360-stopinjskega pogleda v CRM-sistemu.

Povratne informacije o zadovoljstvu posamezne stranke pri preteklih aktivnostih predstavljajo ključno informacijo glede njenih pričakovanj ob prihodnjih stikih. Si predstavljate, kako boste nagovorili stranko, ki je v preteklosti že večkrat izkazala navdušenje? Bi znali biti bolj pozorni pri delu s stranko, ki je že kdaj v preteklosti izrazila kakšno kritiko in poznate razlog zanjo?


InstantFeedback vam pomaga avtomatizirati tudi zaznavo ”tihih” reklamacij strank, ki se jih sicer ne bi niti zavedali, in zagnati proces izboljšav, ko je smiselno na osnovi odzivov strank sistemsko ukrepati.


Odzivi stranke naj postanejo del vašega 360-stopinjskega pogleda v CRM-sistemu.

Povratne informacije o zadovoljstvu posamezne stranke pri preteklih aktivnostih predstavljajo ključno informacijo glede njenih pričakovanj ob prihodnjih stikih. Si predstavljate, kako boste nagovorili stranko, ki je v preteklosti že večkrat izkazala navdušenje? Bi znali biti bolj pozorni pri delu s stranko, ki je že kdaj v preteklosti izrazila kakšno kritiko in poznate razlog zanjo?

Odzivi o zadovoljstvu stranke so ključna informacija, ki dopolnjuje zgodovino aktivnosti z njo.
Zaslužijo si mesto na kartici stranke v vašem CRM-sistemu. InstantFeedback že lahko povežete z:


Z aplikacijo InstantFeedback smo med kopico strank z lahkoto identificirali tiste najbolj in najmanj zadovoljne. Najbolj zadovoljnim smo omogočili priporočitev, medtem ko smo najmanj zadovoljne pozvali k posredovanju informacije, kaj jih je najbolj zmotilo. Na ta način smo povečali bazo potencialnih strank in pri tistih, ki nam še niso zaupali, povečali verjetnost nakupa, saj so ocene in komentarji dostopni na naši spletni strani. Aplikaciji InstantFeedback podeljujem 5 zvezdic in njeno uporabo priporočam vsem, ki delajo s strankami, a imajo težavo s pridobivanjem mnenj strank neposredno po nakupu ali kasneje po uporabi produkta ali storitve.

Marko Štokelj

Odzivi o zadovoljstvu stranke so ključna informacija, ki dopolnjuje zgodovino aktivnosti z njo. Zaslužijo si mesto na kartici stranke v vašem CRM-sistemu.

InstantFeedback že lahko povežete z:

Nagradite zaposlene,
ki navdušujejo vaše stranke


Merjenje zadovoljstva strank s storitvijo InstantFeedback vas pripelje do podatkov o tem, kako vsak od vaših sodelavcev vpliva na zadovoljstvo. Vse več InstantFeedback uporabnikov to informacijo uporablja za nagrajevanje osebne uspešnosti zaposlenih.

 

Kaj pridobim z InstantFeedback?

  • Učinkovito poročanje in obveščanje glede na vlogo zaposlenega

    Naš cilj je posredovati pravo informacijo pravi osebi v pravem trenutku. Za te potrebe se za vsako podjetje lahko opredeli pravila obveščanja in poročanja.

  • Poglobljene analize in ugotavljanje soodvisnosti

    Napredna nadzorna plošča InstantFeedback uporabnikom omogoča tudi poglobljene analize in ponuja možnosti odkrivanja soodvisnosti različnih dejavnikov na (ne)zadovoljstvo strank v določenem časovnem obdobju.


Za uporabnike, ki želijo podatke o zadovoljstvu strank prenašati v svoje podatkovno skladišče za dodatno bogatenje in oblikovanje analiz po meri, je na voljo tudi integracijski vmesnik.

 

Primer

Marko je voznik vozila nemške znamke, ki z avtoservisa vedno odhaja drugačne volje. Če bi parametre storitve povezali z vsemi zbranimi ocenami o zadovoljstvu strank, bi lahko hitro ugotovili, da ni edini. Med vozniki nemških vozil v avtoservisu je namreč najbolj priljubljena sprejemnica Marjana, najmanj pa ravno Blaž, pa čeprav slednji dela z najboljšim serviserjem.
Podrobnejša primerjava bi nam pomagala ugotoviti, da imajo Blaža zelo radi vozniki francoskih vozil, pa tudi serviser Goran pri njih dosega boljše ocene. S temi rezultati bi lahko v avtoservisu enostavno oblikovali nove ekipe in s tem neposredno vplivali na večje zadovoljstvo strank.

PRIMER

Marko je voznik vozila nemške znamke, ki z avtoservisa vedno odhaja drugačne volje. Če bi parametre storitve povezali z vsemi zbranimi ocenami o zadovoljstvu strank, bi lahko hitro ugotovili, da ni edini. Med vozniki nemških vozil v avtoservisu je namreč najbolj priljubljena sprejemnica Marjana, najmanj pa ravno Blaž, pa čeprav slednji dela z najboljšim serviserjem.
Podrobnejša primerjava bi nam pomagala ugotoviti, da imajo Blaža zelo radi vozniki francoskih vozil, pa tudi serviser Goran pri njih dosega boljše ocene. S temi rezultati bi lahko v avtoservisu enostavno oblikovali nove ekipe in s tem neposredno vplivali na večje zadovoljstvo strank.


Povratna informacija strank je neprecenljiva.


Koliko pa stane uporaba storitve InstantFeedback?

InstantFeedback je storitev v oblaku, kar pomeni, da zanjo ne potrebujete nobene strojne ali pri sebi nameščene programske opreme, prav tako ne nikakršnega vzdrževanja. Uporabo storitve obračunavamo v sorazmerju s številom prejetih odzivov o zadovoljstvu vaših strank.


Ste pripravljeni izboljšati izkušnjo in zadovoljstvo svojih strank?


Standard

Mesečna naročnina 99 €
Število že vključenih
odzivov v naročnini
100
Strošek pridobljenega
odziva stranke
0,70 €
Komunikacijski kanal SMS
Spletni vmesnik
Integracijski vmesnik
(REST API)
---
Enkratni začetni strošek
vzpostavitve storitve in
usposabljanja
uporabnikov

250 €


Omni-channel

Mesečna naročnina 249 €
Število že vključenih
odzivov v naročnini
250
Strošek pridobljenega
odziva stranke
0,50 €
Komunikacijski kanal

SMS, elektronska pošta,
gradnik za mobilne,
spletne in messaging
aplikacije

Spletni vmesnik
Integracijski vmesnik
(REST API)
---
Enkratni začetni strošek
vzpostavitve storitve in
usposabljanja
uporabnikov

500 €


Enterprise

Mesečna naročnina 0 €
Število že vključenih
odzivov v naročnini
0
Strošek pridobljenega
odziva stranke
0,50 €
Komunikacijski kanal

SMS, elektronska pošta,
gradnik za mobilne,
spletne in messaging
aplikacije

Spletni vmesnik
Integracijski vmesnik
(REST API)
Enkratni začetni strošek
vzpostavitve storitve in
usposabljanja
uporabnikov

1500 €

Standard

Omni-channel

Enterprise

Mesečna naročnina

99 € 249 € 0 €

Število že vključenih
odzivov v naročnini

100 250 0

Strošek pridobljenega
odziva stranke

0,70 € 0,50 € 0,50 €

Komunikacijski kanal

SMS SMS, elektronska pošta,
gradnik za mobilne, spletne in
messaging aplikacije
SMS, elektronska pošta,
gradnik za mobilne, spletne in
messaging aplikacije

Spletni vmesnik

Integracijski vmesnik
(REST API)

--- ---

Enkratni začetni strošek
vzpostavitve storitve in
usposabljanja uporabnikov

250 €

500 €

1500 €


DDV ni vključen v ceno.
* Cena odziva stranke velja pri obsegu do 500 odzivov mesečno. V primeru intenzivnejše rabe se dogovorimo za količinski popust in primerno znižamo strošek posameznega odziva.

Kako lahko preizkusim
uporabo storitve v svojem podjetju?

Tudi mi bi se radi izognili občutku, da je stranka dobila mačka v žaklju. Zato vsakomur pred končno odločitvijo za uporabo naše storitve nudimo 15-dnevni brezplačni test.

Seveda moramo pred samim testom skleniti vse potrebne pogodbene dokumente, da lahko izvajamo pogodbeno obdelavo osebnih podatkov vaših strank in se dogovoriti za način uporabe. Da se v zvezi s tem uskladimo, potrebujemo krajši sestanek.